Cijfers

In 2019 deed 1 op 2 Vlamingen (51.1%) mee aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

 • Vrouwen nemen meer deel dan mannen (53.9% versus 48.4%).
 • Per leeftijdsgroep zijn er belangrijke verschillen in deelname aan het bevolkingsonderzoek. Vooral de nieuwe jongste groep (50-54 jarigen) die geleidelijk aan sinds 2017 worden uitgenodigd, nemen minder deel:

  • 50-54-jarigen: 41%

  • 55-59-jarigen: 47,7%

  • 60-64-jarigen: 56,6%

  • 65-69-jarigen: 61,0%

  • 70-74-jarigen: 54,2%

De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in respons- en dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

 • In 2019 was 5.8% van alle stalen afwijkend. Bijkomend onderzoek (volledige coloscopie) moet dan uitwijzen waarom het staal te veel bloed bevat. 
 • Het resultaat is vaker afwijkend bij mannen (6.6%) dan bij vrouwen (4.8%).
 • In 2019* werden bij 11.445 deelnemers één of meerdere poliepen gevonden die kwaadaardig zouden kunnen worden.
 • Bij 832* deelnemers werd een in situ dikkedarmkanker ontdekt (beperkt tot de oppervlakkige slijmlaag van de dikke darm).
 • Bij 933* deelnemers werd een invasieve dikkedarmkanker ontdekt (de tumor is door de darmwand gegroeid).

*cijfers 2019 nog onvolledig

Bron: Jaarfiche CvKO en BCR

Lees ook: Wat zijn de mogelijke resultaten van de coloscopie?