In mijn familie komt dikkedarmkanker voor. Is dikkedarmkanker erfelijk?

Soms wel. Dikkedarmkanker kan erfelijk zijn.

Als dikkedarmkanker in je naaste familie voorkomt, heb je een verhoogd risico. 20% Van alle dikkedarmkankerpatiënten heeft een eerstegraadsverwant (broer, zus, vader, moeder, zoon, dochter) met dikkedarmkanker.

En, als bovendien één of meerdere eerstegraadsverwanten dikkedarmkanker kregen voor de leeftijd van 50 jaar, kan er sprake zijn van een erfelijke vorm. 7% van de dikkedarmkankers zijn erfelijk.

Bij deze vorm is deelnemen aan het bevolkingsonderzoek niet aangewezen. Opvolging door je huisarts of een specialist is beter. Gezien het grotere risico op poliepen en dikkedarmkanker, zijn andere onderzoeken, zoals een coloscopie, aangewezen.  

Afbeelding van een taartdiagram dat het aantal dikkedarmkankers per soort weergeeft

Lees ook: Soorten dikkedarmkanker