Wie kan deelnemen aan dit bevolkingsonderzoek?

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker richt zich tot alle mensen van 50 tot en met 74 jaar die in Vlaanderen wonen.